logo_ck met tekst.png

Verkoop Kerk Ophoven

Zondag 23 november 2011 hebben wij voor het laatst de Eucharistie gevierd in de Antonius van Padua kerk in Ophoven. In een stampvolle kerk, herinneren wij ons. Daarna hebben wij in processie het beeld van de H.Antonius naar Leyenbroek gebracht waar het een mooie plaats heeft gekregen in de daarvoor ingerichte kapel achter in de kerk Christus Koning. De kerk van Ophoven was daarna aan de eredienst onttrokken en wachtte op een nieuwe toekomst.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gezinsbijdrage Kerkbalans

Geleidelijkaan loopt het jaar weer ten einde.Voor ons reden om de financiele situatie weer eens kritisch te bekijken. Daarbij blijkt dat de bijdragen door parochianen aan Kerkbalans oftewel de Gezinsbijdrage ook dit jaar terug lopen. Daarom vragen wij U na te gaan of U de bijdrage voor 2017 al heeft gedaan. Mocht dat niet zo zijn, dan herinneren wij U daaraan, graag in het belang van het voortbestaan van onze kerk. Voor het doen van Uw overboeking kunt U gebruik maken van onze bankrekeningen.
NL 50 INGB 000 105 42 86 t.n.v.Par.Christus Koning voor parochianen uit Leyenbroek en
NL 70 INGB 000 104 03 46 t.n.v.Par.H.Antonius van Padua voor parochianen uit Ophoven.
Ook nu weer hartelijk dank daarvoor.
Het Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Overleden

Gerda Funcken-Hamers Veldstraat 18a Maastricht 92 jaar
Ludo Korsten   Kribslaan 5 79 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Allerheiligen allerzielen 2017

We gedenken onze overledenen, we noemen de namen van diegenen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2016. We branden voor ieder een kaars in de Eucharistieviering op woensdag 1 november om 19.00 uur in de kerk en op donderdag 2 november om 19.00 uur in de Andreaskapel. Wij nodigen U van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Familie en kennissen van de overledenen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en hun geliefden te herdenken.

Kallie Schirrmacher        78 jaar
Diny Wiggers-Ehlen             61 jaar
Mia Ruers-Schurgers           93 jaar
Lie de Boer-Kusters  84 jaar
Henny Ham-Pennings  91 jaar
Toos Vogels-Hoogmans  91 jaar
Nellie Ooms-Cobben          82 jaar
Riet Vliexs-van Meijel        87 jaar
Frans Beaumont  74 jaar
Dee Jans-Salden  91 jaar
Liesbeth Alberts-Veerkamp  96 jaar
Gerda Funcken-Hamers     92 jaar
Ludo Korsten  79 jaar

Afdrukken E-mail

Bedevaart naar Banneux; een terugblik

Pelgrimeren is van alle tijden. Men verlaat de dagelijkse gang van zaken om op weg te gaan naar een heiligdom. Op afstand van huis is het dan mogelijk om een hernieuwde blik te vestigen op God en op je eigen leven.
Op maandag 2 oktober j.l. vertrokken 38 pelgrims van de parochie Leijenbroek naar Banneux. In Banneux verscheen Maria acht maal Mariette Beco. Zij maakte zich daar bekend als ‘Maagd van de Armen’. Sindsdien is Banneux een kleine maar belangrijke bedevaartplaats.

Lees meer

Afdrukken E-mail

8 X 11 Jaar Buurt Engelekamp, Park en Ómgaeving

Dit wordt gevierd op ons, inmiddels traditionele, buurtfeest dat plaats vindt op zondag 8 oktober 2017 op de binnenplaats van de Bergerhof/Casino Irenelaan 8, te Sittard.
Een ieder is van harte uitgenodigd om dit heuglijke feit met ons mee te vieren van 14.00 tot 18.00 uur.
Met muzikale optredens van onder andere Fanfare St. Jan, een tombola, kinderamusement, hapjes en drankjes belooft het een geweldig leuke middag te worden waar jong en oud uit onze buurt elkaar treft.
Dat gaat U toch zeker niet missen ??

Namens Buurtcomité Engelekamp,Park en Ómgaeving.
C. Smeets

Afdrukken E-mail

Miva

De opbrengst van de kerkdeurcollecte op zondag 3 september bedraagt: € 103,40 Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Bedevaart naar Banneux 2 oktober 2017

Het is nog mogelijk om U op te geven voor de bedevaart. Aanmelden kan bij:
dhr. Lousberg tel.046 44 217 19
pastorie Leyenbroekerweg 107 op
donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur.
Vertrek 8.30 uur vanaf de kerk van Leyenbroek
Kosten € 20,00 per persoon.

Afdrukken E-mail

Het ei in het Evangelie

De afgelopen tijd krijgen we elke dag wel iets te horen over de eierencrisis. Er is Nederland en België heel wat te doen over besmette eieren. Fipronil, een antiluizenmiddel dat verboden is in de voedselketen, is terecht gekomen in onze eieren. Tientallen bedrijven worden geblokkeerd door de Fipronil-crisis. Eieren worden uit de handel genomen, duizenden kippen worden afgemaakt, mensen maken zich zorgen. Het is dus een en al ei wat de klok slaat...
Heeft Jezus ook iets met eieren ? In het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie gebruikt Hij het beeld van een ei om ons iets over het bidden te vertellen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png