Gezinsbijdrage Kerkbalans

Geleidelijkaan loopt het jaar weer ten einde.Voor ons reden om de financiele situatie weer eens kritisch te bekijken. Daarbij blijkt dat de bijdragen door parochianen aan Kerkbalans oftewel de Gezinsbijdrage ook dit jaar terug lopen. Daarom vragen wij U na te gaan of U de bijdrage voor 2017 al heeft gedaan. Mocht dat niet zo zijn, dan herinneren wij U daaraan, graag in het belang van het voortbestaan van onze kerk. Voor het doen van Uw overboeking kunt U gebruik maken van onze bankrekeningen.
NL 50 INGB 000 105 42 86 t.n.v.Par.Christus Koning voor parochianen uit Leyenbroek en
NL 70 INGB 000 104 03 46 t.n.v.Par.H.Antonius van Padua voor parochianen uit Ophoven.
Ook nu weer hartelijk dank daarvoor.
Het Kerkbestuur

Afdrukken